Projekter
Nyheder

20.09.16

Christians Have Plejecenter

BOGL er i team med Jørgen Friis Poulsen, KANT Arkitekter og MOE Rådgivende Ingeniører prækvalificeret til Christians Have (plejecenter) i Solrød. Opgaven består i etablering af 30 plejeboliger , 24 rehabiliteringsboliger og udearealer samt at udforme en planløsning for et evt. fremtidigt projekt med orangeri, legeplads og sansehave i tilknytning til plejecentret.

23.08.16

Landskabsrådet

BOGL er nu medlem af Landskabsrådet. Landskabsrådet er en ny brancheforening, der arbejder for at fremme kvaliteten og antallet af grønne anlæg og bidrage til et mere værdiskabende byggeri med fokus på terræn og udearealer af høj kvalitet. Foreningen er stiftet af ledende landskabsarkitekter og anlægsgartnere.

14.06.16

BOGL vinder Remiseparken

Et team bestående af BOGL og Rambøll har vundet konkurrencen om at forny Remiseparken i København. Remiseparken ligger midt i boligbebyggelsen Urbanplanen på Amager. Parken har en helt særlig poesi med sin frodige natur, små dyrkningshaver og selvbyggerkultur. Disse kvaliteter bringes i spil på ny med BOGL og Rambølls forslag, der bygger videre fortællingen om den vilde natur og samtidig skaber nye mødesteder og fællesskaber. Forslaget har tilbud til børn, unge, voksne og ældre; her er plads til både vild leg og eftertanke.

Projektet fremhæves i dommerbetænkningen særligt for det nænsomme greb, og bygger videre på de eksisterende og stedbundne kvaliteter. Forslaget ”formår at visualisere vedkommende og meget relevante landskabsbilleder” og er et både ”realistisk og sympatisk” bud på en fornyelse af parken.

De øvrige teams i konkurrencen var ledet af henholdsvis Schønherr, Tredje Natur, SLA og Møller & Grønborg.

 

30.05.16

Udvikling af Stigsborg Havnefront

BOGL er i et team med Vandkunsten i spidsen prækvalificeret til at udvikle Stigsborg Havnefront – en ny bydel i Aalborg. Området på 55 ha strækker sig mellem mellem Limfjordsbroen i vest og Limfjordstunnellen i øst og er et af Danmarks største centrumnære byudviklingsprojekter med kun få minutter til Nørresundby og Aalborg centrum.

Læs mere her: http://stigsborghavnefront.dk/

23.05.16

Indvielse af Kyststi Springforbi

I går blev første etape af Kyststi Springforbi indviet. BOGL og ABSOLUT Landskab står bag en helhedsplan for området omkring Kyststi Springforbi.

Stormen Bodil har ødelagt store dele af stien og projektet tager derfor udgangspunkt i at sikre og beskytte kysten for fremtiden og samtidig skabe en smuk stiforbindelse med opholdssteder, hvor borgere og turister kan nyde udsigten fra området til Eremitageslottet på den ene side og Øresund til den anden.

Kyststien er en del af et større parkområde, som strækker sig fra Dyrehaven til Øresund. Området blev i 1930’erne udlagt til offentligt areal som en del af ’Stauningplanen’ og er et af de eneste offentlige arealer på kyststrækningen langs Øresund. Den næste etape, der bl.a. rummer udkigsstationer, grillpladser og badeboer afventer finansiering.

20.05.16

StreetMekka Viborg

BOGL er sammen med EFFEKT Arkitekter ApS og Luke Jouppi blevet prækvalificeret til konkurrencen om GAME StreetMekka Viborg.

Projektet handler om at omdanne gamle industribygninger til rum for gadeidræt og gadekultur, som fx street basket, street soccer, skate, parkour, dans og street art.

Gadeidrætsorganisationen GAME står bag StreetMekka Viborg sammen med Realdania, TrygFonden og Nordea-fonden.