Projekter
Nyheder

29.10.14

Psykiatrisk Center i Ballerup

BOGL er sammen med Rubow og Wessberg gået videre til anden fase om nyt Psykiatrisk Center i Ballerup.

 

 

27.10.14

Vundet Kyststi

BOGL vinder prækval om at genetablere den smukke stiforbindelse mellem Tårbæk og Strandmøllerkoen i samarbejde med Absolut Landskab.

15.09.14

Vundet rammeaftale

Tegnestuen har vundet ny rammeaftale om Lejerbo Øst i samarbejde med KHS og Dines Jørgensen Ing.

11.09.14

Tegnestuen

Tegnestuemiddag på Höst

 

02.09.14

Praktikanter

BOGL byder velkommen til 3 nye praktikanter Caroline, Lisbeth og Ariane.

01.09.14

Gellerup-Tovehøj

Anden fase af byrumskonkurrencen for Gellerup-Toveshøj afleveret.