Projekter

Brinkåsen

Ny lukket retspsykiatrisk institution i Vänersborg Sverige, beliggende i et naturskønt skovområde ved Vänern.

BESKRIVELSE

Tags
atriumgård, institution, landskabselementer

TYPE
Fra skitse til hovedprojekt

BYGHERRE
Västra Götalandsregionen

LANDSKABSARKITEKT
Algren & Bruun Landskabsarkitekter, underrådgiver BOGL

ARKITEKT
Frenning & Sjögren Arkitekter AB

UDFØRT
2011

OM PROJEKTET
Det cirkulære bygningsanlæg er beliggende i et naturskønt skovområde ved Vänern. Bygningerne er søgt indpasset i skovlandskabet på en uformel og stilfærdig måde og landskabselementer som klipper, vandløb og skovpartier af særlig karakter er bevaret, såvel omkring institutionen som i det indre aflukkede friareal.

Det indre parkrum præciseres af bygningsvolumenerne og afgrænses af en cirkulær promenade. Parken er udformet ud fra et ønske om at skabe et varieret landskab med indbyggede muligheder for fysiske aktiviteter og rekreation som amfiteater, boldbane, ude-køkken, græsplaner, pladser og stier. I parkrummet er anlagt et stisystem af knækkede og skarpkantede pladsstøbte betonstier, der ligger let hævet over det tilstødende terræn. I hver af de adskilte bo-grupper er udformet en mindre atriumgård til udeophold og udespisning i sommerhalvåret.