Projekter

Hillerød Syd

1. Præmie i åben plankonkurrence om udvikling- og helhedsplan

Landskab og ét stort landskabstræk er det overordnede strukturerende element i sammenhæng med grup­per af bebyggelse i helhedsplanen. Man lader skarptskårne lunde og læhegn styre den fremtidige udbygning.

BESKRIVELSE

Tags
helhedsplan, Hillerød Syd, planlægning

BYGHERRE
Hillerød Kommune

TYPE
Åben arkitektkonkurrence

LANDSKABSARKITEKT
BOGL totalrådgiver.
Konsulenter Steen Johnson, Svend Algren, Jens Nyboe Andersen, Jørgen Løgstrup

UDFØRT
2013

OM PROJEKTET
Helhedsplanen indeholder 300 ha boliger, erhverv, ny station og Super Hospital.

Forslaget bygger på kontrasterne mellem landska­bets bløde kurver og den fremtidige bebyggelses skarpe kanter. De karakteristiske aflange byggefelter er 40-50 meter brede og ses som felterne på et brætspil hvor fremtidig bebyggelse er brikkerne. Planlægningen koncentrerer sig så om at skabe spil­leregler, som over tid står for variationen og udviklin­gen, inden for de enkelte feltopdelinger. Mellemrum­mene vil fremstå som grønne kiler der kulminerer i By­grønningen, som medfører, at der etableres støjafstand til Overdrevsvejen. Mellem den nye S-­togsstation og det Nye Hospital Nordsjælland er ’Kilepladsen’, som dannes af den kortest tænkelige afstand, mellem områdets tyngdepunkter. ’Kilepladsen’ starter med stibroen som fra perronerne fører mod Hospitalet og det er denne del som vil blive bydelens pulserende liv, med cafeer og butiksfacader.