Nyhedsarkiv

13.11.17

Ledig stilling

Vi søger landskabsarkitekt med talent for projektering og minimum 3 års erfaring til start hurtigst muligt.

Se jobopslaget her: Landskabsarkitekt med projekteringserfaring

03.11.17

Indvielse af Stengadeparken

I går blev vores midlertidige omdannelse af Stengadeparken på Nørrebro indviet. Projektet er en undersøgelse af, hvordan vi kan aktivere parkstrøget under de gamle lindetræer. En række pavilloner forskyder sig let i forhold til lindetræerne og skaber nye rum til ophold og eftertanke. Opholdsstederne forventes at stå frem til sommeren 2019. Foto: Ditte Haarløv Johnsen

11.10.17

Nyt Sundhedshus Helsingør

BOGL er prækvalificeret til totalentreprisen om projektering og opførelse af Nyt Sundhedshus i Helsingør. Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S er totalentreprenør og vi er underrådgiver sammen med PLH Arkitekter A/S, Dall & Lindhardtsen og Midtconsult P/S. Sundhedshuset forventes at få et samlet areal på ca. 13.000 m2 og skal rumme både regionale, kommunale og private funktioner.

15.09.17

Sønder Otting Skole

BOGL er sammen med RUM, Balslev og Rønslev udvalgt til konkurrencen om at udforme en ny folkeskole til 500 elever i Haderslev Syd. Ny Sønder Otting Skole har fokus på natur, sundhed og bevægelse og er planlagt til at stå færdigt i 2020.

30.08.17

Indvielse af Eventcirklen i Roskilde

Torsdag d. 29. august blev ‘Eventcirklen’ indviet ved en festlig dag i Roskilde. Cirklen er den første del af vores udearealer til Kildegården, som er ved at blive udført. Indvielsen blev fejret med en masse børn og unge, som straks tog cirklen i brug til leg, sport og ophold på kanterne.

BOGL vandt i 2016 konkurrencen om en helhedsplan for Kildegården sammen med Svendborg Architects og Regnestuen. Det samlede projekt med Kunstens Hus af Svendborg Architects forventes at stå opført ultimo november.

04.07.17

BOGL er udvalgt til konkurrencen om Slagterigrunden

BOGL er prækvalificeret til at udvikle en byrumsplan for den kommende bydel ‘Slagteriet’ på den gamle slagterigrund i Holstebro. BOGL står i spidsen for teamet bestående af Lendager Group, SlothMøller og planlægger Knud Aarup Kappel. I alt er tre teams udvalgt til konkurrencen ud af 18 ansøgere.

”Med den nye byrumsplan skal der skabes et kulturhistorisk grundlag med fortællingen om Holstebro som industriby, og byens arkitektoniske og bymæssige historie skal bevares.”, skriver kommunen om projektet.

07.06.17

BOGL vinder konkurrencen om Fremtidens Gårdhave i København

Københavns Kommune søsætter med Fremtidens Gårdhave ved Straussvej et nyt markant innovationsprojekt, der skal vise nye veje for klimatilpasning af byens gårde. BOGL skal sammen med Lendager Group og SlothMøller udvikle projektet, der gennemføres som en samskabende proces med beboere, HOFOR og Københavns Kommune. Projektet er igangsat og forventes at stå færdigt i sommeren 2019.

10.05.17

Horsens midtby

BOGL er udvalgt til at deltage i projektkonkurrencen om udformningen af tre centrale byrum i Horsens. Jessensgade, Søndergade og Torvet skal omdannes fra gågade til væregade, som kommunen skriver i programmet.  Seks teams er blevet prækvalificeret til projektkonkurrencen, hvor vi afleverer vores forslag sidst i august. BOGL står i spidsen af et tværfagligt team bestående af Orbicon, Carlsens Planer og Popp Kuratering.

24.04.17

BOGL søger praktikanter

BOGL søger talentfulde praktikanter til efteråret med start i august 2017. Læs hele opslaget her: praktik2017_efterår

04.04.17

Udvikling af Gustavs III:s Torg

BOGL deltager sammen med Kjellander Sjöberg arkitektkontor i et parallellopdrag i Östersund, hvor vi arbejder med området omkring Gustav lII:s Torg. Opgaven handler om at tegne en bebyggelsesplan, der bl.a. indeholder boliger, koncerthus, bibliotek, hotel, byrum og en bussterminal.

29.03.17

Boliger i Trekroner

Svendborg Architects og BOGL samt kunstner Sophia Kalkau har vundet konkurrencen om udviklingen af et nyt boligområde på Toppen i Trekroner nær Roskilde. Opgaven er blevet til i tæt samarbejde med KSE Ejendomme, hvor det nære og trygge naboskab, udsigter, kunst og landskab har været nogle af fokuspunkterne.

21.03.17

Nye partnere

I takt med at tegnestuen vokser og får flere og flere opgaver, styrker BOGL nu ledelsen med udnævnelsen af to associerede partnere, Karl Love Sverud og Marie Furbo.

Vi fejrer Love og Marie til reception og fest på tegnestuen fredag 21/04/2017.

BOGL partnergruppe består ud over Love og Marie af adm. direktør Adam Bang og kreativ direktør Jens Linnet, som stiftede tegnestuen i 2009.

14.03.17

Fremtidens Gårdhave ved Straussvej

BOGL prækvalificeret til Fremtidens Gårdhave ved Straussvej i team med Lendager Arkitekter og SlothMøller. Opgaven er at etablere et nyt demonstrationsprojekt, der er et innovativt bud på fremtidens gårdhave med lokal regnvandshåndtering og integrerede og rekreative blå og grønne regnvandsløsninger. Fremtidens Gårdhave ved Straussvej er det tredje af fire LAR-gårdhaveprojekter som Københavns Kommune gennemfører.

13.03.17

Citadellskajen

BOGL skal sammen med Skanska og Kjellander Sjöberg skabe en ny attraktiv boligbebyggelse på Citadellskajen midt i Malmø. Området er fantastisk beliggende med udsigt over Malmöhus og kobler Västra hamnen med centrum.

13.03.17

Strategisk udviklingsplan for Værebro Park

BOGL er i team med KANT Arkitekter, KOMMON, SFI og Carlsens Planer udvalgt til at give tilbud på strategisk udviklingsplan for Værebro Park. Projektet er del af Realdanias kampagne, ‘Byliv i Balance’, og skal udvikle nye metoder til at løfte udsatte boligområder.

02.02.17

Ledig stilling: Erfaren landskabsarkitekt

Vi søger en dygtig landskabsarkitekt med minimum tre års projekteringserfaring. Send en mail med CV og ansøgning til Jens Linnet (jl@bogl.dk). Samtaler holdes løbende.

11.01.17

Imagine Open Skåne 2030

Mød medindehaver og partner Jens Linnet, når han skal tale ved ‘Imagine Open Skåne 2030′ – et seminar om Øresund regionens fremtidig.

Onsdag d. 18/1-2017 kl. 07:45 – 09:30
Form/Design Center, Lilla Torg 9, Malmö.

Læs mere her

11.01.17

BOGL vinder i Stockholm

BOGL har sammen med Kjellander Sjöberg Arkitekter vundet konkurrencen om at tegne en ny boligkarré på Stockholms Havnefront, Södra Värtan. BOGL har til projektet udviklet en frodig byhave på bygningens tag, der rummer mange forskellige aktiviteter og opholdsmuligheder, bl.a. orangerier, nyttehaver, udekøkkener, træningsfaciliteter, bistader, solpladser. Taghaven er offentligt tilgængelig.

12.12.16

Almene boliger i Trekroner

BOGL skal sammen med KANT Arkitekter og Dominia tegne 70 nye almene boliger i Trekroner. Projektet er et led i den byudvikling af Toppen – Trekroner, som Roskilde Kommune har iværksat. Vi glæder os over at kunne fortsætte vores mangeårige arbejde med at skabe gode almene boliger.

09.12.16

Stigsborg Havnefront

BOGL er som del af Team Vandkunsten udvalgt til at arbejde videre med planlægningen af Stigsborg Havnefront. Den nye bydel er med sine 55 ha den største byudviklingsopgave i Aalborg i nyere tid.
Vi glæder os særligt til arbejdet med at transformere den gamle Kemiragrund til Danmarks største bypark.

Teamet tæller, foruden BOGL og Tegnestuen Vandkunsten, DEM & Esbensen, Oxford Research og Mette Lis Andersen. Sammen har vi som del af parallelopdraget udarbejdet en udviklingsplan for den Stigsborg Havnefront. Hovedgrebet i planen er etableringen af byparken, som danner ramme for en række langtidsholdbare strategier for bæredygtig byudvikling.

08.12.16

Christianshavns Gymnasium

BOGL har vundet konkurrencen om at omdanne skolegården til Christianshavn Gymnasium i København.

10.11.16

BOGL søger praktikanter

BOGL søger talentfulde praktikanter til forårs-semestret 2017. Ansøgningsfrist 5. december 2017. Læs opslaget her: praktik2017

04.10.16

indvielse af Bording

Mandag d. 3. oktober blev nyt Bording centrum officiel indviet. BOGL har sammen med Gottlieb Paludan Architects arbejdet med byudviklingen i Bording fra konkurrenceprojekt til projektering af udvalgte byrum. Afslutningen omdannelsen blev markeret med taler fra bl.a. filantropidirektør i Realdania, Anne Skovbro samt Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V). Omdannelsen af Bording er fokuseret i små præcise indgreb i byen, der skaber karakterfulde og attraktive uderum for besøgende og beboere i alle aldre. Det er tanken, at Bording skal fungere som demonstrationsprojekt for, hvordan man puster liv i lignende mindre stationsbyer gennem målrettede fysiske tiltag.

30.09.16

gazelle 2016

BOGL har vokseværk og er igen i år kåret som Gazelle af Børsen.

20.09.16

Christians Have Plejecenter

BOGL er i team med Jørgen Friis Poulsen, KANT Arkitekter og MOE Rådgivende Ingeniører prækvalificeret til Christians Have (plejecenter) i Solrød. Opgaven består i etablering af 30 plejeboliger , 24 rehabiliteringsboliger og udearealer samt at udforme en planløsning for et evt. fremtidigt projekt med orangeri, legeplads og sansehave i tilknytning til plejecentret.

23.08.16

Landskabsrådet

BOGL er nu medlem af Landskabsrådet. Landskabsrådet er en ny brancheforening, der arbejder for at fremme kvaliteten og antallet af grønne anlæg og bidrage til et mere værdiskabende byggeri med fokus på terræn og udearealer af høj kvalitet. Foreningen er stiftet af ledende landskabsarkitekter og anlægsgartnere.

14.06.16

BOGL vinder Remiseparken

Et team bestående af BOGL og Rambøll har vundet konkurrencen om at forny Remiseparken i København. Remiseparken ligger midt i boligbebyggelsen Urbanplanen på Amager. Parken har en helt særlig poesi med sin frodige natur, små dyrkningshaver og selvbyggerkultur. Disse kvaliteter bringes i spil på ny med BOGL og Rambølls forslag, der bygger videre fortællingen om den vilde natur og samtidig skaber nye mødesteder og fællesskaber. Forslaget har tilbud til børn, unge, voksne og ældre; her er plads til både vild leg og eftertanke.

Projektet fremhæves i dommerbetænkningen særligt for det nænsomme greb, og bygger videre på de eksisterende og stedbundne kvaliteter. Forslaget ”formår at visualisere vedkommende og meget relevante landskabsbilleder” og er et både ”realistisk og sympatisk” bud på en fornyelse af parken.

De øvrige teams i konkurrencen var ledet af henholdsvis Schønherr, Tredje Natur, SLA og Møller & Grønborg.

 

30.05.16

Udvikling af Stigsborg Havnefront

BOGL er i et team med Vandkunsten i spidsen prækvalificeret til at udvikle Stigsborg Havnefront – en ny bydel i Aalborg. Området på 55 ha strækker sig mellem mellem Limfjordsbroen i vest og Limfjordstunnellen i øst og er et af Danmarks største centrumnære byudviklingsprojekter med kun få minutter til Nørresundby og Aalborg centrum.

Læs mere her: http://stigsborghavnefront.dk/

23.05.16

Indvielse af Kyststi Springforbi

I går blev første etape af Kyststi Springforbi indviet. BOGL og ABSOLUT Landskab står bag en helhedsplan for området omkring Kyststi Springforbi.

Stormen Bodil har ødelagt store dele af stien og projektet tager derfor udgangspunkt i at sikre og beskytte kysten for fremtiden og samtidig skabe en smuk stiforbindelse med opholdssteder, hvor borgere og turister kan nyde udsigten fra området til Eremitageslottet på den ene side og Øresund til den anden.

Kyststien er en del af et større parkområde, som strækker sig fra Dyrehaven til Øresund. Området blev i 1930’erne udlagt til offentligt areal som en del af ’Stauningplanen’ og er et af de eneste offentlige arealer på kyststrækningen langs Øresund. Den næste etape, der bl.a. rummer udkigsstationer, grillpladser og badeboer afventer finansiering.

20.05.16

StreetMekka Viborg

BOGL er sammen med EFFEKT Arkitekter ApS og Luke Jouppi blevet prækvalificeret til konkurrencen om GAME StreetMekka Viborg.

Projektet handler om at omdanne gamle industribygninger til rum for gadeidræt og gadekultur, som fx street basket, street soccer, skate, parkour, dans og street art.

Gadeidrætsorganisationen GAME står bag StreetMekka Viborg sammen med Realdania, TrygFonden og Nordea-fonden.

02.05.16

Helhedsplan for Ørestad Syd

BOGL står bag ny helhedsplan for Ørestad Syd, som vi har udviklet for Grundejerforeningen Ørestad Syd. Målet er at omdanne boulevarderne til frodige, mangfoldige og levende skov- og parkstrøg. Helhedsplanen består af tre langstrakte landskabsrum mellem de forskellige boligbebyggelser. Helhedsplanen skaber et modspil til Ørestadens store skala og fokuserer på intime og gode grønne arealer for både beboere og besøgende.

30.03.16

Kildegården

BOGL har sammen med Svendborg Architects og Regnestuen vundet konkurrencen om Kildegården i Roskilde. Projektet består af en helhedsplan for området samt  udformningen af en central plads og et nyt Kunstens Hus. I dommerbetænkningen skriver dommerne, at  ”det lidt følsomme og tilbagetrukne hovedgreb styrker og understøtter Kildegårdens eksisterende anlæg og skaber en troværdig og rart sted, som vil kunne danne ramme om særlige begivenheder med store menneskemængder, såvel som hverdagslivet over dagen, ugen og året.”

22.03.16

Københavns Kommunes Bygningspræmiering 2015

Fredag d. 18. marts blev Sundholm Syd tildelt Københavns Kommunes Bygningspræmiering 2015. Sundholm Syd er et almen+ projekt i Ørestaden og fremhæves for at være et et godt eksempel på et boligprojekt, hvor det er er lykkedes at skabe et billigt, bæredygtigt boligbyggeri med kvalitet. Landskabet omkring bygningerne har kvalitet samtidig med, at de har en identitet. Forholdet mellem bolig og uderum inviterer til menneskelig kontakt og naboskab.

16.03.16

BOGL søger bofæller

BOGL søger lejere  til vores nye kontor i København NV. Vi bor på øverste etage i et rummeligt og lyst kontor med udsigt over bydelens tage og har plads til flere. Vi leder derfor efter bofæller med relation til den kreative branche, der vil flytte ind hos os. Se mere her: Kontorpladser hos BOGL

25.02.16

Nyt Plejehjem i Hornbæk

BOGL er prækvalificeret til konkurrencen om et nyt plejehjem i Hornbæk sammen med Zeso Architects

15.02.16

Følager

BOGL vinder sammen med CUBO, Force 4, Sweco og NCC konkurrence for Følager, pleje- og ældreboliger for blinde.

03.02.16

ny medarbejder

BOGL har ansat Dorte Hermann pr. 1/3/2016 -  uddannet indenfor arkitektur og visuel kultur.

Dorte skal styrke tegnestuen inden for akkvisition og kommunikation

03.02.16

Ny medarbejder

BOGL har ansat Landskabsarkitekt Kristine Nilsson

Kristine skal primært styrke tegnestuens fokus på almene boligprojekter

18.01.16

Ny Vestergade

BOGL skal tegne en ny udformning af Ny Vestergade i Odense, der forbinder gågaden i bymidten med Odense Å

 

11.11.15

Børsen Gazelle 2015

BOGL er udnævnt til Børsen Gazelle 2015, med baggrund i vores positive vækst de seneste fire år.

26.10.15

Beauvaisgrunden

BOGL er prækvalificeret til konkurrencen om 70 boliger på Beauvaisgrunden i København sammen med COBE, Wissenberg og Bella Marckmann

15.10.15

Ny Medarbejder

BOGL har ansat Karl Johan Baggins

Karl skal styrke tegnestuen inden for bla. 3D og skitsering

10.10.15

Kungsbacka centrum

BOGL og Sjögren Arkitekter er udvalgt til parallelopdrag om udviklingen af Kungsbacka Centrum i Sverige

08.10.15

Nyt Børnehus i Ballerup

BOGL er prækvalificeret til konkurrencen om nyt børnehus i Ballerup samme med COBE, SWECO og LEARNING SPACES

06.10.15

Taghave i Køge

BOGL tegner byhaver på taget af nyt P-hus i Køge Stationsområde

20.09.15

helhedsplan for östra Sjukhus i Göteborg

BOGL tegner helhedsplan og udviklingsplan til Östra Sjukhuset i Göteborg med fokus på landskab og infrastruktur. Projektet er i samarbejde med Sjögren Arkitekter.

11.09.15

ARKITEKTURENS DAG I ODENSE

Jens Linnet er inviteret til at holde et oplæg på konferencen “Arkitekturen som problemlæser” i forbindelse med Arkitekturens dag i Odense

08.09.15

ODENSE STATIONSPLADS

BOGL er udvalgt som totalrådgiver til at tegne Odense Stationsplads samt udviklingen af området nord for stationen ned mod havnen i samarbejde med Viatrafik

01.09.15

SCANPORT

BOGL påbegynder arbejdet med at tegne en helhedsplan til Scanport erhvervsområde og lystbådehavn i Kastrup

01.09.15

NY MEDARBEJDER

BOGL har ansat Sofie Brincker

Sofie skal primært styrke tegnestuen inden for akkvisition og kommunikation

 

18.06.15

MUSLIMSK BEGRAVELSESPLADS

Untitled-1

BOGL laver beplantningsplan for Muslimsk Begravelsesplads i Brøndby

14.06.15

MJØLNERPARKEN

Beboerne i Mjølnerparken har stemt ja til den nye helhedsplan og arbejdet med at transformere boligområdet kan begynde

28.05.15

NYE LOKALER

BOGL besigtiger de nye lokaler på Tranevej i NV. Indflytning 1 august 2015

10.04.15

Ballerup Psykiatrisk Center

BOGL har vundet projektkonkurrence for Ballerup Psykiatrisk Center i samarbejde med Rubow og Wessberg.

10.03.15

Copenhagen Architecture film festival

BOGL/v Jens Linnet holder oplæg på Copenhagen Architecture film festival: CAF x RELATIONS SEMINAR – Landscape and Film.

Fredag 20 marts kl 12.45

Læs mere om festivallen og billetter her

06.01.15

Ny medarbejder

Vi er meget glade for at byde  Nina Due velkommen.

Hun er en dygtig landskabsarkitekt og skal på BOGL være med til at styrke projekteringsprofilen.

17.11.14

Brinkåsen er nomineret til fornem arkitekturpris

Projektet Brinkåsen er nomineret til ’Kasper Salin-priset’ som et af fire projekter.’Kasper Salin-priset’ er Sveriges fornemmeste arkitekturpris.

Brinkåsen_140419-1058_1-cut-e1415782096572

05.11.14

Hillerød Syd = Favrholm

Så blev vores helhedsplan Hillerød Syd = Favrholm politisk vedtaget.

Du kan se den her

27.10.14

Vundet Kyststi

BOGL vinder prækval om at genetablere den smukke stiforbindelse mellem Tårbæk og Strandmøllerkoen i samarbejde med Absolut Landskab.

15.09.14

Vundet rammeaftale

Tegnestuen har vundet ny rammeaftale om Lejerbo Øst i samarbejde med KHS og Dines Jørgensen Ing.

11.09.14

Tegnestuen

Tegnestuemiddag på Höst

 

02.09.14

Praktikanter

BOGL byder velkommen til 3 nye praktikanter Caroline, Lisbeth og Ariane.

01.09.14

Gellerup-Tovehøj

Anden fase af byrumskonkurrencen for Gellerup-Toveshøj afleveret.

29.08.14

Vundet Carlsvognen

BOGL har vundet prækvalifikation om ny børneinstitution Carlsvognen på Frederiksberg i samarbejde med COBE og Balslev.

27.08.14

Køge Kyst

Køge Kyst havnelegeplads ”tidsrummet” indviet.

15.08.14

Nyt landskab

BOGL skaber nyt landskab til Codan Medizin i Tyskland i samarbejde med Langvad Arkitekter

15.07.14

Videre i Græsebakkeby arkitekt-konkurrence

BOGL er sammen med Tegnestuen Vandkunsten blandt de tre finalister i arkitektkonkurrencen  ’Modelprogram Tæt -Lav og Helhedsplan for Græse Bakkeby’, om hvordan man i fremtiden renoverer tæt-lav byggeri.

 

05.06.14

Prækvalificeret Ny Psykiatri i Ballerup

BOGL er prækvalificeret til projektkonkurrence om Ny Psykiatri i Ballerup sammen med Rubow Arkitekter og Wessberg Ingeniører.

28.05.14

Vundet Vestamager Skole

BOGL har sammen med Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører, Espensen Rådgivende Ingeniører, og Gade & Mortensen Akustik vundet konkurrencen om en ny skole i Ørestad Syd, Vest Amagerskole.

23.05.14

1. præmie ‘Nyt centrum i Bording’

BOGL har sammen med Gottlieb Paludan Architects og MOE Rådgivende Ingeniører vundet  projektkonkurrencen ‘ Nyt centrum i Bording’.

21.05.14

Skovbakken med i NY AGENDA II

I samarbejde med Algren og Bruun Landskabsarkitekter har BOGL fået projektet Skovbakken med i publikationen NY AGENDA II – Dansk landskabsarkitektur 2009-2013.

17.05.14

Valby skole

BOGL udfører lege og friarealer ved Valby Skole i samarbejde med SITE arkitekter A/S

14.04.14

Videre i byrums-konkurrencen Gellerupparken-Toveshøj

BOGL er med Vandkunsten, JaJa architects, Orbicon, UiWe Culture-Design og socialkonsulent Ahmet Demir videre til fase to i byrumskonkurrencen Gellerupparken-Toveshøj.

08.04.14

Prækvalificeret til Vestamager Skole

BOGL er prækvalificeret til Vestamager skole, sammen med Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S, Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S, Espensen Rådgivende Ingeniører A/S og Gade & Mortensen Akustik A/S

07.04.14

Prækvalificeret til Græse Bakkeby

BOGL er blevet prækvalificeret til projektkonkurrencen ‘Modelprogram Tæt -Lav og Helhedsplan for Græse Bakkeby,’ i samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten, Strunge Nielsen Rådgivende Ingeniører samt Esbensen Rådgivende Ingeniører

02.04.14

Gårdhave Trekronergården

BOGL tegner ny gårdhave til den smukke ejendom Trekronergården på Grønningen for WR Entreprise og M. Goldschmidt Ejendomme.

27.02.14

Køgekyst indvier infotrappe tirsdag 4. marts 2014

Den 4. marts kl. 17 indvier Køge Kyst “Infotrappen” , som er et nyt mobilt mødested med information om byudviklingen. Se Link.

06.02.14

Vundet totalrådgivning af dagsinstitution

BOGL har vundet totalrådgivning af integreret daginstitution ved Arenagrunden i Ørestaden i samarbejde med KHS, MLRP og Dines Jørgensen.

30.01.14

Vundet helhedsplan for Humlevænget

BOGL har vundet miniudbud vedrørende helhedsplan for Humlevænget i Brønshøj med 392 almene boliger i samarbejde med Wissenberg, Rubow Arkitekter og PPB Ingeniører.

19.12.13

Prækvalificeret til Bording

BOGL er prækvalificeret til projektkonkurrencen “Nyt centrum i Bording” sammen med Gotlieb Paludan Architects og MOE Rådgivende ingeniører.

12.12.13

Vinder prækval. om Birgitteparken

BOGL har vundet prækvalifikation om Birgitte Parken – 62 almene familie boliger, sammen med KHS arkitekter og Dines Jørgensen & Co. ingeniører.

27.11.13

Præmieret i ‘Get a bike. Break Free!’ konkurrencen i Oslo

Præmieret blandt 78 forslag i den internationale idekonkurrence ‘Get a bike. Break free!’ med forslaget ‘Hurtigstien’ – se link.

25.11.13

Ny hjemmeside

Ny hjemmeside publiceres.

20.11.13

Brinkåsen modtager to priser

Brinkåsen har i 2013 modtaget to priser.’Vårdbyggnadspriset’ for - innovativ arkitektonisk byggnadsstruktur och med omsorgsfull lokalutformning. Og Helge Zimdalpriset med motivering ’en uppvisning i arkitekturens förmåga att bygga självförtroende och ge livskvalitet. Ett kunnigt, komplett och skickligt byggnadsverk’. Se link.

15.11.13

Første spadestik – AAB afd. 100

Første spadestik blev taget til AAB afd. 100 i Ørestad Syd, af Overborgmester Frank Jensen og Adm. Direktør for By og Havn Jens Kramer Mikkelsen.

01.11.13

Rammeaftale indgået

BOGL har i samarbejde med KHS arkitekter vundet 4-årig rammeaftale med FSB.

10.10.13

1. præmie Hillerød Syd

1. præmie i konkurrencen om helhedsplan til Hillerød Syd

12.08.13

Flytning

Tegnestuen flytter til egne, større lokaler fra 2. til 4. sal på Store Kongensgade.

19.06.13

Studietur til Hamborg

Hele tegnestuen på studietur til Hamborg med besøg i Hafencity og IBA 2013 Hamburg.

25.03.13

Konkurrence Rjukan præmieret

Præmieret blandt de fem bedste forslag, i en åben international konkurrence med 58 deltagere.

10.10.12

Sølund 1. præmie

1. præmie i konkurrence om nyt modelplejecenter ved søerne i København.