Projekter

Ørestad Skole

Nye udearelaer ved Ørestad skole. To niveauer danner rammen om forskellige typer legearealer, boldbaner, beplantning og stiforløb.

BESKRIVELSE

Tags
leg, skole, stiforløb

bygherre
Københavns Ejendomme

type
Projektforslag, hovedprojekt og fagtilsyn

landskabsarkitekt
BOGL & Algren og Bruun

udført
Indviet sommer 2012

om projektet
BOGL har i samarbejde med Friis & Moltke udformet udearealer til Ørestad Skole. Udearealerne består af en skolegård på tagfladen mellem skolen og Ørestad Gymnasium samt en naturlegeplads til ‘krattet’ bag skolen.

Taget strækker sig mellem skolen, Ørestad Gynmasium og et kontorhus og er omdannet til en moderne skolegård i 6. etages højde. Den store tagflade er indrettet med en overdækket boldbane, grøn opholdszone og et stort legeareal med faldgummiareal. Taget har faciliteter som både henvender sig til de mindste skolebørn og gymnasieeleverne. Her er skabt rammerne for, at børn og unge fra gymnasium og skole kan mødes på tværs af aldersgrupper.

De farvede gummiflader på tagfladen spiller op til Ørestad Gymnasiums farvede facadelameller og skaber derved visuel sammenhæng.
En stor trappe fører fra taget ned til kanalen, hvor en ny bro skaber adgang til ‘krattet’. Krattet er et aflangt grønt legeareal langs kanalen, som er indpasset i den eksisterende vilde hegnsbeplantning af tjørn, slåen og rose.

Krattet er et vildnis af legemuligheder, som børnene kan gå på opdagelse i. Små træhuse, gynger, klatrevægge osv gemmer sig i små lysninger i krattet. Alle legeområder er skabt af naturlige materialer og understøtter oplevelsen af at være i den vilde natur. En slynget hævet sti, ‘Tarzanstien’, snoer sig gennem beplantningen og binder de forskellige områder sammen. Stien udfordrer børnenes motoriske udvikling med balance og klatreleg. Materialevalg, variation af rumoplevelser, duften af natur og bevægelsen gennem krattet giver barnet en multisensorisk oplevelse, hvor alle sanser er aktiveret i legen.