Projekter

Remiseparken

BESKRIVELSE

Tags
boligområde, bynatur, byrum, klimatilpasning, LAR, park, social

bygherre
Københavns Kommune

Sted
København

Samarbejde
Rambøll

Opgavetype
1. præmie i inviteret konkurrence

årstal
2016-2020

Om projektet
Remiseparkens frodige natur, små dyrkningshaver og selvbyggerkultur bringes i spil på ny med BOGL og Rambølls vindende forslag til fornyelse af parken. Remiseparken på Amager har en helt særlig poesi med sin frodige natur, små dyrkningshaver og selvbyggerkultur. De kvaliteter bringes i spil på ny med BOGL og Rambølls vindende forslag til fornyelse af parken, der bygger videre på fortællingen om den vilde natur og samtidig skaber nye mødesteder og fællesskaber. Forslaget har tilbud til børn, unge, voksne og ældre, og giver plads til både vild leg og eftertanke.

Målet for fornyelsen er at skabe en tryg og attraktiv park for både områdets beboere og besøgende fra hele København. Samtidig skal parken give mulighed for både stille rekreation og bevægelse samt skabe større tilknytning til Urbanplanen og den omgivende by.

Projektets hovedgreb består af en aktivitetssti, der løber som en hovedåre gennem parken og fire landskabsrum, der forbinder parken på tværs af stien. Aktivitetsstien løber fra nord til syd og danner en ny og tydelig rygrad i parken. Stien former sig efter de eksisterende træer og parkens terræn og griber fat i parkens forskellige områder. Den nærmest zig-zagger gennem parken og varierer i bredde, så den nogle steder giver plads til aktivitet og ophold og andre steder trække sig sammen og viger for at give plads til de eksisterende træer og nye forbindelser på tværs. Med stien skabes en kontrast mellem stiens urbane udtryk og den frodige beplantning.

Remiseparken er en del af en større klimatilpasningsstrategi for Københavns Kommune, og parken skal derfor kunne absorbere store mængder regnvand ved skybrud.

Regnvandshåndteringen i Remiseparken har fokus på tilbageholdelse, rensning og nedsivning af hverdagsregnen, der lander i parken. Centralt i regnvandshåndteringen er Ellesumpen mod syd, en ny sø, samt wadi’en, der løber langs Remiseparkens vestlige kant. For alle elementerne er der tænkt en dobbeltanvendelse ind, så de tillader en rekreativ anvendelse såsom sport eller ophold i tørvejr eller ved hverdagsregn, mens de vil stå vandfyldte i forbindelse med skybrud.