Projekter

Skovbakken

1. Præmie i indbudt konkurrence om fortætning og renovering af bygninger samt friarealer. Landskabsprojektet tager udgangspunkt i styrkelse af stedets karakter og landskabelige placering ved skoven. Skovtræer trækkes ind i og danner markante vejforløb i det ellers træfattige område.

BESKRIVELSE

Tags
belægning, boligområde, LAR, pladser, veje

BYGHERRE
Boligselskabet af 1940 i samarbejde med KAB Bygge- og Boligadm.

TYPE
Helhedsplan

LANDSKABSARKITEKT
BOGL og Algren & Bruun

ARKITEKT
Witraz

OM PROJEKTET
I bebyggelsens knudepunkter skabes lokale pladsdannelser. Pladserne fremhæves med in-situ støbt betonbelægning udsmykket med stålbånd og støbejernsvandrender. Pladserne er indrettet så de dæmper den gennemkørende trafik.
Projektet indeholder et omfattende LAR projekt hvor alt nedbør fra tage, veje og pladser ledes til faskiner for lokal nedsivning.