Projekter

Stigsborg Havnefront

BESKRIVELSE

Tags
bynatur, byrum, bystrategi, byudvikling, midlertidighed, park, planlægning

Sted
Aalborg

Bygherre
Aalborg Kommune

Areal
55 ha

Opgaveform
Parallelopdrag

Årstal
2016

Team
Tegnestuen Vandkunsten, BOGL, DEM & Esbensen, Via Trafik, Oxford Research og Mette Lis Andersen

Om Projektet
Stigborg Havnefront er et tidligere industriområde i Aalborg Havn på 55 ha, der nu skal udvikles til en attraktiv ny bydel med boliger, erhverv og rekreative arealer. BOGL har i team med bl.a. Tegnestuen Vandkunsten udarbejdet en udviklingsplan for Aalborgs nye bydel; Stigsborg Havnefront. Hovedgrebet i planen er etableringen af en Danmarks største bypark oven på den gamle Kemiragrund. Byparken danner ramme for en række langtidsholdbare strategier for bæredygtig byudvikling.

Parken indeholder landskabelige motiver inspireret af Aalborgs kalk- og grusgrave. Landskabet er formet efter principperne udgravning og påfyldning, hvilket giver et stærkt kuperet terræn med lavninger til regnvandssøer og dramatiske bakker med udsigt over byen og havnen. Parken danner ramme for en bred vifte af aktiviteter spændende fra open air koncerter til den daglige gåtur med hunden. Her er plads til det både det ekstraordinære og det hverdagslige.

Parkens hovedattraktioner er kridtbjerget i nord og havnebadet i syd. Kridtbjerget er en meget høj bakke, der bliver et landmark for Stigsborg. Her fra har man udsigt over hele Aalborg. På toppen udgraves bakken, så der skabes et krater med et vandspejl i midten. Et indre rum opstår i krateret, hvor himmel og vand spejler hinanden i en næsten drømmende oplevelse. Kraterkanten skaber siddepladser og hvis man vandspejlet for vand kan pladsen bruges til scene ved teaterforestillinger eller til Sankt Hans bål. Om vinteren er Kalkbjerget byens bedste kælkebakke og vandspejlet kan bruges som skøjtebane.